התקנת מערכת מיזוג גדולה - פרוייקט אריאל

הצוותים שלנו ערוכים לכל עבודת מיזוג גדולה כקטנה.

והפעם בסט מיזוג בהתקנת מערכת מיזוג גדולה ומורכבת באוניברסיטה:

עבודות באוניברסיטת אריאל